Historie

Sportovní gymnastika v Sezimově Ústí se začala organizačně rozvíjet ve druhé polovině roku 1950. Do té doby se cvičilo v Sokole v Sezimově Ústí, který byl založen v našem městě v roce 1946.
Postupem doby se v Sokole omezovalo cvičení na nářadí a začalo jen všeobecné cvičení. Tím se nářaďovcům znemožňovalo zdokonalovat se ve cvičení na nářadí, přestože tu byla řada velice dobrých cvičenců i bývalých závodníků – nářaďovců.
Pro stálé omezování nářaďového tělocviku v normálních hodinách tělocviku, byl ustanoven oddíl sportovní gymnastiky, který měl svá pravidelná cvičení od 1. září 1950 v průmyslové škole, v jediné to tělocvičně v Sezimově Ústí. V roce 1951 po dostavení nové jedenáctileté národní školy se převedlo cvičení oddílu sportovní gymnastiky do tělocvičny této školy, kde začal pravidelný trénink pod vedením trenérů: Josefa Půlpána (vedoucí oddílu), Antonína Čekala (vedoucí dorostu), Jindry Cupáka (vedoucí mužů), Augustína Valoucha (vedoucí žáků), Boženy Půlpánové (vedoucí ženských složek). Oddíl měl v té době 70 členů.
Pro reorganizaci tělovýchovy se cvičení žáků a žákyň převedlo na školy do sokolských družin a tím se náš oddíl nemohl intenzivně starat o řádnou výchovu a trénink našeho gymnastického žactva. Někteří přihlášení starší členové oddílu se vrátili do všeobecných cvičebních hodin Sokola. Pravidelný trénink oddílu se konal již jen dvakrát v týdnu pro naprostý nedostatek volných hodin v tělocvičně a tím byla snížena naše práce s mládeží na minimum.
Po další reorganizaci , tentokrát v závodě Kovosvit a tělocvičného hnutí, v organizaci ČSO poněkud tělocvičný ruch upadl. Oddíl sportovní gymnastiky závodní jednoty Sokol v Táboře úplně zanikl a tak v táborském okrese byl v činnosti jen oddíl SG Sokol Kovosvit v Sezimově Ústí s 27 členy oddílu. Přes velice ztížené podmínky si vedl oddíl celkem dobře a zúčastňoval se všech tělocvičných akademií a veřejných cvičení pořádaných naší tělocvičnou jednotou a táborským okresem.
V roce 1954 dostal náš oddíl nový název,

„Tělovýchovná jednota Spartak Sezimovo Ústí“.

Od té doby se stav členů v našem oddíle stále zvyšoval, v roce 1962 měla naše jednota dokonce 229 členů.
Sezimoústecké gymnastky a gymnasté se od založení oddílu zúčastňují závodů v našem kraji, mimo něj i v zahraničí a jsou velice úspěšní. V roce 1965 získali naši závodníci 10 titulů krajských přeborníků, 20 titulů okresních přeborníků, 21 titulů přeborníků TJ Spartak Sezimovo Ústí a 1 titul ČSSR přeborníka odborných učilišť . Hlavní zásluhu na úspěšnosti našeho oddílu měli především trenéři jako např. Karel Havlík, Marie Tupá, Anděla Ederová, Eva Satorová – Rajková, Zdena Valouchová – Kašíková, Slávka Čekalová – Tupá, Dalibor Špaček, Vladimír Kollmann. Většina začala v oddíle jako mladí gymnasté a některé z nich můžete potkat ještě dnes v naší tělocvičně mezi ostatními dobrovolnými trenéry.

Stránky  2010 – 2018

Videa   2007 – 2013